สมัครสมาชิก / ลืมรหัสผ่าน


    


บริการตรวจเช็คเครื่องเสียง Vintage ระดับ Hi-End ทุกยี่ห้อ

เครื่องเล่นแผ่นเสียง และลำโพงแบรนด์เนมทุกชนิด

รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน รับฝากขาย เครื่องเสียงทุกชนิด

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงผลงาน และนำเสนอ
เครื่องเสียง Vintage ที่หาชมได้ยาก
เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลาง
ของนักเล่นเครื่องเสียง Vintage ในการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ในการเล่นเครื่องเสียง Vintage
แก่ผู้สนใจทุกท่าน

==ช่างโท==บทสัมภาษณ์ช่างโท นิตยสาร "MARS" ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553
บทสัมภาษณ์ช่างโท นิตยสาร "THE WAVE" ฉบับที่ 96 เดือนสิงหาคม 2556
บทสัมภาษณ์ช่างโท นิตยสาร "MARS"
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553
บทสัมภาษณ์ช่างโท นิตยสาร "THE WAVE"
ฉบับที่ 96 เดือนสิงหาคม 2556


Copyright 2013. By...Tho Audio
webmaster@tho-audio.com